Styret Virke Inkasso

På årsmøtet i Virke inkasso 22.mars 2019 ble følgende personer valgt til å utgjøre foreningens styre:

Navn

Rolle

Tor Berntsen – Kredinor Styreleder
Liv-Kari Kroken – Visma Collectors Styrets nestleder
Siv Hjellegjerde Martinsen - Lindorff Medlem
Per Olov Sjøgren – Conecto Medlem
Vibecke Beyer – Pacta Medlem
Sven Ingebretsen – Sergel Medlem
Endre Solvin-Witzø – Lowell Vara
Stina Koren – Axactor Vara