Produsentforeningen

Virke produsentforeningen organiserer og jobber for norske film-, tv- og spillprodusenters kår.

Om Produsentforeningen

Vi forhandler overenskomster, jobber for gode politiske rammer for næringen og er opptatt av utvikling av bransjene.

Virke har over 120 uavhengige produksjonsselskaper innenfor film, tv og spillproduksjon som medlemmer.

Blant medlemmene våre finner vi prrodusenter av alt fra kort- og dokumentarfilm, spillefilm og tv-program til reklamefilm, spill, oppdragsfilm og andre audiovisuelle produksjoner.

Smittevern: Sikker gjennomføring av audiovisuelle produksjoner

Denne nye veilederen for smittevernplan for audiovisuelle produksjoner består av Bransjerådet for film sine overordnede retningslinjer, og veiledning i hvordan man kan iverksette disse.

Siste oppdateringer

 • Filmfondet økes med opptil 85 millioner kroner, men med midler fra blant annet insentivordningen.

  Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett  å kompensere for omdisponeringen på 85 millioner kroner NFI har lagt opp til innenfor filmfondet, jamfør pressemelding fra kultur- og likestillingsministeren:

  Revidert nasjonalbudsjett

 • Flytting av midler fra filmfondet til drift

  Filmfondet økes jamfør forslaget over, men samtidig foreslås filmfondet redusert med 2,3 millioner kroner som flyttes over til NFIs driftspost for å dekke økte driftsutgifter i NFI til oppfølgingen av dataspillstrategien, i tilknytning til internasjonal satsing på dataspill og utviklingsprogram for filmskapere.

 • Flytting av midler fra insentivordningen

  I tillegg til at 30 millioner kroner fra insentivordningen foreslås flyttet til filmfondet, foreslås det også å flytte 2 millioner kroner fra insentivordningen til andre tiltak. Disse er: Medietilsynet (0,8 millioner), mediestøtteordningen (0,3 millioner), tilskudd til lokale lyd- og bildemedier (0,1 millioner), og Kulturrådet for å dekke utgifter ved innkjøpsordningene for litteratur (0,8 millioner)

Se alle oppdateringer

Bli medlem i Virke

Jeg vil bli medlem

Alt om medlemskap. Allerede medlem? Logg inn

Kontakt oss