Styret for trening

Styret er valgt for perioden 2020 - 2021.

Navn Tittel Virksomhet Kontaktinfo

Styreleder:
Kjetil Larsen

Sterk Helse kjetil@sterkhelse.no

Nestleder:
Hilde T. Holck

Administrerende direktør 3T AS 3T-Produkter hilde@3t.no
Styremedlemmer:      
Wenche Evertsen Sats wenche.evertsen@sats.no
Kristin von-Streng Barrys Bootcamp k.vonstreng@barrysnorway.com
Lene Johansen   Spenst Alta lene@spenstalta.no
Trygve Amundsen   Nr 1 Fitness  trygve@nr1fitness.no
Espen Halvorsen   Trimhuset Horten espen@trimhuset.no
Trygve Hagen Family Sports Club trygve.hagen@fsc.no