Politiske saker

Virke er bindeleddet mellom arbeidsgiverne og myndighetene, og jobber for at virksomhetene får gjennomslag for sine interesser når fremtidens arbeidsliv formes. Her finner du de store, overordnede sakene vi jobber med akkurat nå, og hovedområdene for vår politikk.