Omstilling er den nye normalen

Handels- og tjenestenæringen har tatt grep for å tilpasse seg aktivitet under koronapandemien. Smittefrykt og smitteverntiltak har ført til store endringer i hva forbrukere bruker pengene sine på. Vi bruker mer av inntekten vår på varer enn før, og vi bestiller mer av varene over internett. Samtidig bruker vi mindre penger på tjenester, særlig innenfor kultur, opplevelser, overnatting, servering og kollektivtransport.

Virke anslår at varekonsumet i Norge vil være 65 milliarder høyere i 2020 enn det var i 2019. Samtidig vil tjenestekonsumet og varekonsum i utlandet være 160 milliarder lavere i 2020 enn i 2019.

Denne midlertidige og dramatiske vridningen mot kjøp av varer fra kjøp av tjenester fører også til endringer i hva bedrifter bruker penger på. Ordreinngangen til mange virksomheter innen bedriftsrettet tjenesteyting er blitt påvirket av at mange verdikjeder er påvirket av pandemien.

4 av 10 virksomheter rapporterer om lavere ordreinngang de kommende månedene enn de hadde i fjor på samme tid.

Virkes anbefalinger til virksomheter i omstilling

  • Ikke vær redd for å utfordre gjeldende strategi. Vær kritisk til hvilke tiltak dere har prioritert hittil, både internt og i markedet.
  • Sett kunden i sentrum. Undersøk og forstå hva kundene deres har behov for i dag, og bruk tiden på de markedene, produktene, tjenestene og samarbeidspartnerne som vil drive omsetningsveksten fremover.
  • Alt som glitrer er ikke gull. Og alt som digitaliseres gir ikke nødvendigvis penger i kassa. Prioriter teknologiske investeringer som kan gi avkastning på kort og mellomlang sikt.
  • Forretningsmodellen din er ikke hellig. Hvis markedet deres går fra tradisjonelle til digitale salgskanaler, ta de nødvendige stegene for å omstille til en ny og mer effektiv forretningsmodell.

Norske virksomheter kan ikke vente til stormen er over og håpe at ting blir som før – de må endre seg nå. Også denne krisen er en mulighet til omstilling.

"Lær så mye at du blir ettertraktet"

Omstillerne - Ledelse i koronaens tid

Thorbjørnrud Hotell

Er det noe korona har vist oss, så er det at våre medlemmer har en unik evne til å omstille seg. 

Hør Olav Lie-Nilsen, eier av Thorbjørnrud Hotell, fortelle om hvordan de måtte tenke nytt og verdien av det. 

Se flere historier om omstillere

Slik kan vi hjelpe deg

Dette må til for å sikre lønnsomhet og arbeidsplasser i Norge:

  1. Konkurransedyktig skatte- og avgiftsnivå
  2. Kompensasjonsordningen må videreføres
  3. Tilskuddsordningen Bedriftsintern opplæring (BIO) må sikres og styrkes
  4. Lavmoms for reiselivet ut 2021
  5. Reduksjon av formueskatt på arbeidende kapital

Se mer om Virkes krav til statsbudsjettet

Kontakt